BENDROSIOS SĄLYGOS Melrose Marmara sro

ĮVADINĖS NUOSTATOS

(toliau – „Bendrosios sąlygos“) Pardavėjas šių Bendrųjų pirkimo sąlygų prasme yra įmonė Melrose Marmara sro, kurios registruota buveinė yra Námestie sv. Egídia 15/35 058 01 Poprad, IČO: 53694520, įrašytas į Prešovo apygardos teismo komercinį registrą, skyrius: Sro, bylos Nr. 42628 / P (toliau – operatorius) ir prekių grąžinimo bei skundų filialas BarberShop Melrose sro, Námestie sv. Egídia 15/35 058 01 Poprad.

KONTAKTAI

paštas: info@barbermarmara.eu

Klientų linija: +421 910 303 300 (pirmadienis–penktadienis: 9:00–18:00)

UŽSAKYMAI

Prekes galima pasirinkti naršant katalogą mūsų svetainėje marmarabarber.sk kaip su operatoriaus pagalba linija +421 910 303 300 (P - Pen: 9:00 - 18:00).

Užsakydami internetu, nurodykite šią informaciją:

Jei perkate kaip vartotojas, ty kaip fizinis asmuo, kuris neveikia sudarydamas nuotolinės prekybos sutartį pagal savo verslo, darbo ar profesijos sritį, nurodykite pavadinimą ir adresą. Vienu metu įveskite savo telefono numerį ir el.

Jei perkate dėl savo verslo, taip pat nurodykite savo įmonės pavadinimą, ID numerį, PVM mokėtojo kodą ir verslo vietą arba registruotą buveinę.

Išsiuntus užsakymą Jūsų užsakymas bus apdorotas ir į Jūsų el.paštą nedelsiant bus pristatytas patvirtinimas apie užsakymo gavimą. Pirkėjas išsiųsdamas užsakymą pardavėjui patvirtina, kad pardavėjas laiku ir tinkamai įvykdė informavimo įsipareigojimus pagal 2 str. § 3 par. 1 Akto Nr. 102/2014 Rinkinys „Dėl vartotojų apsaugos parduodant prekes ar teikiant paslaugas nuotoliniu būdu arba ne pardavėjo patalpose sudarytos sutarties pagrindu ir dėl tam tikrų įstatymų pakeitimo“ (toliau – Įstatymas) Vartotojų apsauga parduodant prekes“).

Su Jumis užsakymo detales ir numatomą prekių pristatymo pirkėjui datą susitarsime el. Jei reikia, visa papildoma informacija apie Jūsų užsakymą bus išsiųsta Jūsų nurodytu el. pašto adresu.

PREKIŲ TIEKIMAS

Pardavėjas įsipareigoja įvykdyti užsakymą ir pristatyti prekes pirkėjui ne vėliau kaip per 30 dienų. Paprastai sandėlyje esančias prekes išsiunčiame per 2 darbo dienas. Tačiau kiekvienam produktui turime numatomą pristatymo datą, kurios stengiamės laikytis. Prekes pristatome darbo dienomis 9:00 - 18:00 val., apie tikslią prekių išsiuntimo ir pristatymo dieną informuosime el.

Jeigu prekes pristato sutartinis vežėjas, pirkėjas suteikia pardavėjui teisę parduoti vežėjui būtinus minimalius asmens duomenis, kad prekės būtų pristatytos be problemų (pavadinimas, adresas, telefonas).

Gavę prekes, pristatysime prekės kvitą. Prekių gavimo įrodymas yra ir prekių užsakymas raštu. Mokestinį dokumentą su pirkimo kainos ir PVM kiekybine išraiška pirkėjas gaus el. paštu ne vėliau kaip per 14 dienų nuo prekės pristatymo. Prekės laikomas pirkėjo perimtomis tuo momentu, kai pirkėjas ar jo nurodytas trečiasis asmuo perima visas užsakytos prekės dalis arba jeigu:

a) pirkėjo vienu užsakymu užsakytos prekės pristatomos atskirai, prekių, kurios buvo pristatytos paskutinės, perėmimo momentu;

b) pristato prekes, sudarytas iš kelių dalių ar dalių, paskutinės dalies arba paskutinio gabalo perėmimo momentu,

c) pristato prekes pakartotinai per nurodytą laikotarpį, perimant pirmąsias pristatytas prekes.

ATSITRAUKIMAS IŠ SUTARTIES (PREKĖS GRĄŽINIMAS)

Pardavėjas turi teisę atsisakyti sutarties dėl prekių pardavimo, prekių neprieinamumo arba jeigu sutartyje sutartų prekių gamintojas, importuotojas ar tiekėjas nutraukė gamybą arba padarė tokius reikšmingus pakeitimus, kurie neleido įvykdyti pardavėjo įsipareigojimų pagal sutartį. sutarties arba nenugalimos jėgos aplinkybės, arba jei net ir dedamas visas protingas pastangas, jis negali pristatyti prekių pirkėjui per šiose bendrosiose sąlygose nurodytą terminą arba už internetinėje parduotuvėje nurodytą kainą. Pardavėjas privalo nedelsdamas informuoti pirkėją apie šį faktą ir per 14 dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pavedimu į pirkėjo nurodytą sąskaitą grąžinti jau sumokėtą užstatą už sutartyje sutartas prekes.

Pardavėjas pasilieka teisę anuliuoti užsakymą ar jo dalį šiais kitais atvejais:

- užsakymo su grynaisiais pinigais atveju užsakymas negalėjo būti patvirtintas privalomai (neteisingai nurodytas telefono numeris, nepasiekiamas, neatsako į el. laiškus ir pan.)

- tuo atveju, jei pirkėjas-verslininkas anksčiau nėra perėmęs prekių ar kitaip pažeidęs verslo sąlygas

Pirkėjas turi teisę nenurodydamas priežasties atsisakyti sutarties per 14 dienų nuo prekės gavimo dienos. Pirkėjas turi teisę per šį laikotarpį prekes išpakuoti ir išbandyti panašiai kaip įprastai įsigyjant klasikinėje „akmens“ parduotuvėje. Tačiau testavimas nereiškia, kad prekę pradedama naudoti, o vėliau grąžinti pardavėjui. Pirkėjas gali pasinaudoti teise atsisakyti sutarties su pardavėju popierine forma taip, kad nekiltų abejonių, kad buvo atsisakyta sutarties.

Pirkėjui atsisakius sutarties, bet kuri papildoma sutartis, susijusi su sutartimi, nuo kurios pirkėjas atsisakė, taip pat anuliuojama iš pradžių. Apie sutarties atsisakymą pardavėjui turi būti iš anksto pranešta užpildant formą, kurią reikia užpildyti internetu pardavėjo interneto svetainėje arba telefonu +421 910 303 300. Atsisakydamas sutarties, pirkėjas įsipareigoja pristatyti prekes sukomplektuotą. , įskaitant visą dokumentaciją, nepažeistas, originalioje nepažeistoje pakuotėje ir nepanaudotas per 14 dienų nuo tos dienos, kai pardavėjas gavo patvirtinimą apie sutarties atsisakymo formą pardavėjo nurodytu adresu.

Prekes rekomenduojama apdrausti. Pardavėjas nepriima grynųjų pristatymo metu. Teisingai atsisakęs sutarties, pardavėjas grąžins pirkėjui visus mokėjimus, kuriuos pirkėjas akivaizdžiai sumokėjo sudarydamas pirkimo sutartį, ypač pirkimo kainą, įskaitant prekių pristatymo išlaidas. Tačiau pardavėjas neprivalo atlyginti pirkėjui papildomų išlaidų, jeigu pirkėjas pasirinko kitą pristatymo būdą nei pardavėjo pasiūlytas pigiausias standartinis pristatymo būdas. Papildomos išlaidos – tai skirtumas tarp pirkėjo pasirinktų pristatymo išlaidų ir pardavėjo siūlomo pigiausio standartinio pristatymo būdo išlaidų.

Mokėjimai pirkėjui grąžinami per 14 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai pardavėjas gauna pirkėjo pranešimą apie pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymą. Mokėjimas bus atliktas taip, kaip pirkėjas mokėjo pardavėjui, nebent pirkėjas raštiškame sutarties atsisakymo pareiškime nurodė kitą atsiskaitymo būdą, netaikant jokių papildomų mokesčių.

Jeigu perkate prekes, susijusias su Jūsų ūkine veikla (dėl to sprendžiama nurodant ID numerį pirkimo dokumente), atsisakymo teisė neatsiranda, kadangi Prekybos kodeksas tokios galimybės neleidžia. Tuo atveju, jei pirkėjas atsisako sutarties ir perduoda pardavėjui naudotas ir sugadintas ar nepilnas prekes arba prekių vertė sumažėja dėl to, kad su prekėmis buvo elgiamasi ne taip, kaip reikia norint nustatyti prekės savybes ir funkcionalumą. prekes, pardavėjas turi teisę į pirkėjo vertės kompensaciją sutaisyti prekę ir atstatyti prekę į pradinę būklę arba. pardavėjas turi teisę reikalauti iš pirkėjo atlyginti sumažėjusią prekės vertę ir apie tai pirkėjui pranešama.

GRĄŽINIMAS

Pirkėjui atsisakius sutarties ir perduodant pardavėjui naudotas, sugadintas ar nekomplektines prekes, pirkėjas įsipareigoja atlyginti pardavėjui tą vertę, kuria sumažėjo faktinė prekės vertė, patirtas išlaidas. pardavėjui suremontavus prekę ir ją atstačius į pradinę būklę, apskaičiuotą pagal prekių pogarantinio aptarnavimo kainoraštį.

Pagal šį Bendrųjų sąlygų punktą pirkėjas privalo sumokėti pardavėjui kompensaciją, ne daugiau kaip skirtumą tarp prekės pirkimo kainos ir prekės vertės sutarties atsisakymo momentu. sutartis.

Pardavėjas įsipareigoja grąžinti pirkėjui už atitinkamą prekę sumokėtą kainą per 14 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą įteikimo pardavėjui dienos. Pardavėjas neprivalo grąžinti pirkėjui kainos, sumokėtos už atitinkamas prekes, kol jis negavo iš pirkėjo prekę kartu su priedais, įskaitant dokumentaciją ir kt. pristatytas arba tol, kol pirkėjas įrodo prekių išsiuntimą kartu su priedais, įskaitant dokumentus ir kt. atgal pas pardavėją.

Atsisakius sutarties, pirkėjas padengia tiesiogines prekių grąžinimo pardavėjui arba pardavėjo įgaliotam asmeniui perimti prekes išlaidas. Atsisakius sutarties, pirkėjas padengia tiesiogines prekių grąžinimo išlaidas, kurios dėl savo pobūdžio negali būti grąžinamos paštu. Tiesioginės išlaidos, susijusios su prekių grąžinimu, negali būti tinkamai apskaičiuotos iš anksto. Remiantis turima informacija, numatoma šių išlaidų sąmata, atsižvelgiant į prekių dydį, svorį, atstumą, nuo kurio prekės grąžinamos ir į kainas, kuriomis pirkėjo pasirinktas vežėjas teikia savo paslaugas 2 vnt. , - EUR iki 150, - EUR.

Tuo atveju, jei pirkėjas nevykdo kurio nors iš aukščiau nurodytų įsipareigojimų pagal šias Bendrąsias sąlygas, sutarties atsisakymas negalioja ir negalioja, o pardavėjas neprivalo grąžinti pirkėjui visų įrodytų mokėjimų pagal šias Bendrąsias sąlygas ir turi teisę. išlaidų, susijusių su prekių siuntimu atgal pirkėjui, atlyginimą.

Pirkėjas negali atsisakyti sutarties, kurios jis yra

a) prekių, pagamintų pagal specialius pirkėjo reikalavimus, pagal užsakymą pagamintų prekių arba specialiai vienam pirkėjui skirtų prekių pardavimas;

b) parduodant prekes, kurios greitai blogėja arba blogėja,

c) parduoti prekes, kurios dėl savo pobūdžio po pristatymo gali būti neatskiriamai sumaišytos su kitomis prekėmis,

d) parduodant prekes, įpakuotas į apsauginę pakuotę, kurios negali būti grąžintos dėl sveikatos ar higienos priežasčių ir kurių apsauginė pakuotė buvo sulaužyta po pristatymo. Prekių pirkimo kaina visada bus patvirtinta užsakymo specifikacijoje el. Pirkėjas patvirtina, kad buvo informuotas, kad užsakyme yra nurodyta pareiga sumokėti kainą.

KAINOS

Visos prekių ir paslaugų kainos bei visi mokesčiai internetinėje parduotuvėje pateikiami su PVM. Visos akcijos galioja tol, kol baigsis atsargos, nebent konkrečiam produktui nurodyta kitaip.

Garantijos sąlygos reglamentuojamos skundų pateikimo tvarka.

Pardavėjas neatsako už prekių pristatymo vėlavimą, atsiradusį dėl kurjerių tarnybos, ar nurodant neteisingą pirkėjo adresą. Pirkėjas, gavęs prekes iš vežėjo/kurjerio, privalo nuodugniai apžiūrėti prekes ir patvirtinti prekės gavimą savo parašu ant prekės gavimo.

Skundai dėl galimo prekių nepristatymo dėl kurjerio ar kurjerių tarnybos sukeltos prekės sugadinimo tokiais atvejais turi būti pateikiami tiesiogiai kurjerių tarnybos darbuotojui. Pirkėjas sugadintų prekių iš kurjerio nepriims, o prekių pažeidimą pirkėjas pažymės prekės kvite.

Skundai dėl transporto sukeltų mechaninių pažeidimų, kurių priėmimą be defektų pirkėjas patvirtino kurjerių tarnybai, pardavėjo nepripažins pagrįstais ir įvykdymas iš tokio skundo pirkėjui nebus teikiamas.

Pirkėjas turi teisę bet kada iki prekių išsiuntimo elektroniniu paštu ar telefonu anuliuoti užsakymą nenurodydamas priežasties. Prekės nepristačius dėl nenugalimos jėgos arba dėl jos gamybos nutraukimo, pardavėjas nedelsdamas informuoja pirkėją apie nepristatymo priežastį. Pardavėjas įsipareigoja suteikti galimybę pristatyti pakaitines prekes. Pirkėjas turi teisę atsisakyti galimybės pristatyti pakaitines prekes ir atsisakyti minėtų prekių užsakymo. Sumokėjus pirkimo kainą ar jos dalį, lėšos pirkėjui grąžinamos per 14 kalendorinių dienų į nurodytą banko sąskaitą, atšaukus užsakymą.

BarberShop Melrose sr o asmens duomenis tvarko ir saugo vadovaudamasi ES reglamentu 2016/679 dėl duomenų apsaugos (BDAR) ir Asmens duomenų apsaugos įstatymo Nr. 18/2018 Sb.. Kuris galioja nuo 25.5 d. 2018. Asmens duomenys ir jų apsauga

ALTERNATYVUS GINČŲ SPRENDIMAS

Gerbiamas vartotoju. Jei manote, kad pažeidėme jūsų teises arba nesate patenkinti tuo, kaip išnagrinėjome jūsų skundą, atsiųskite mums prašymą pataisyti mūsų el. pašto adresu reklamacie@marmarabarber.sk.sk.

Jeigu į šį prašymą atsakysime neigiamai arba neatsakysime į jį per 30 dienų nuo jo išsiuntimo nurodytu el. pašto adresu, arba nebūsite patenkinti mūsų sprendimu, tai remiantis pakeistu Aktu Nr. 102/2014 ir Akto Nr. 391/2015 dėl alternatyvaus ginčų sprendimo, turite teisę į alternatyvų (neteisminį) ginčo sprendimą.

Pasiūlymą galite pateikti pagal Įstatymo 391/2015 rinkinio 12 straipsnį.

Elektronine paraiškų teikimo Slovakijos prekybos inspekcijai adresas yra ars@soi.sk.

GAS subjektas gali atmesti vartotojo pasiūlymą, pvz.:

jeigu ginčo kiekybinė vertė neviršija 20 Eur;

jeigu visomis aplinkybėmis aišku, kad alternatyvus ginčo sprendimas galėtų būti pasiektas tik neproporcingomis pastangomis ir pan.

Vartotojas taip pat gali pateikti skundą per RSO alternatyvaus ginčų sprendimo platformą, kurią galima rasti internete paspaudus šią nuorodą. ES vartotojas čia gali pateikti skundą prieš ES prekybininką.

Išlaidas, susijusias su alternatyviu ginčo sprendimu, apmoka kiekviena iš ginčo šalių atskirai, be galimybės juos atlyginti.

Mes nustatome jūsų pasitenkinimą pirkimu el. paštu užpildydami klausimynus pagal Klientų patvirtinimo programą, kurioje dalyvauja mūsų el. parduotuvė. Mes juos atsiųsime jums kiekvieną kartą, kai pirksite iš mūsų, nebent pagal Įstatymo Nr. 62 §. ne. 351/2011 Sb. dėl elektroninių ryšių, su pakeitimais, neatsisakysite siųsti elektroninio pašto rinkodaros tikslais. Asmens duomenis tvarkome siekdami siųsti klausimynus programoje „Customer Verified“, remdamiesi mūsų teisėtu interesu, ty įsitikinti, ar esate patenkinti pirkiniu iš mūsų. Anketų siuntimui, Jūsų atsiliepimų įvertinimui ir pozicijų rinkoje analizavimui pasitelkiame apdorojimo tarpininką, kuris yra Heureka.sk portalo operatorius, šiuo tikslu galime parduoti informaciją apie įsigytas prekes bei Jūsų el. adresu. Jūsų asmens duomenys nėra teikiami jokiai trečiajai šaliai jos tikslais siunčiant anketas el. paštu. Galite bet kada nesutikti su Kliento patvirtinto el. pašto anketų siuntimu, atmesdami papildomas anketas, naudodami el. pašto anketoje esančią nuorodą. Jei nesutiksite, anketos daugiau nesiųsime.